Channel lineups
Troedyrhiw, Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful)